Stichting Lochemse Kunstfactor

Voorwaarden exposant

Het doel van het deelnemen aan de Lochemse Kunstfactor is het bevorderen van het exposeren van werk, creëren van naamsbekendheid en daaruit voortvloeiende verkoop voor alle aangesloten exposanten. Daarvoor wordt een levendig, zeer regelmatig wisselend aanbod van verschillende soorten kunst in de beschikbare ruimtes, in verschillende prijsklassen gegeven.

Toelating van exposanten wordt door de Lochemse Kunstfactor onder meer beoordeeld op basis van reeds aanwezige kunst, kwaliteit van de werken alsmede op inzet van tijd en activiteiten in de expositieruimte en galerie.

Van exposanten wordt verwacht dat zij een actieve opstelling hebben en bijdragen aan de activiteiten. Dit houdt in dat van de deelnemers verwacht wordt dat zij één à twee maal per maand een dagdeel galeriedienst draaien en voorkomende huishoudelijke taken verrichten. 

Elke 2 maanden wordt een aantal werken vervangen en wordt een andere indeling van de galerie gemaakt. Afhankelijk van de beschikbare ruimte wordt bekeken hoeveel werken per exposant geëxposeerd kunnen worden. De Lochemse Kunstfactor deelt de werken en de ruimte in, de exposanten kunnen en mogen niet zelf zaken verhangen of verplaatsen. Er is een beperkt aantal kleine ruimtes beschikbaar die door individuele exposanten gebruikt kunnen worden. Toekenning geschiedt door de Lochemse Kunstfactor. Invloed op de toewijzing is niet mogelijk.

De minimum deelname bedraagt in alle gevallen twee maanden. De bijdrage bedraagt € 50,- inclusief BTW per 2 maanden. De exposant draagt 25% commissie af over de prijs incl BTW van elk verkocht werk.

De bijdrage voor een exposant die uitsluitend tijdens de Kunstroute wil exposeren in een expositieruimte, bedraagt voor 3 dagen € 35,- inclusief BTW (€ 28,92 excl BTW). Ook over verkoop tijdens de Kunstroute is een commissie van 25% verschuldigd over de verkoopprijs inclusief BTW.

Praktische zaken

De werken worden op een vooraf vastgesteld moment door de exposant ingeleverd om voor gelijktijdige wisseling van de werken van deelnemende kunstenaars te zorgen.

De werken hebben een kwaliteit waarvan de exposant van mening is dat het exposabel, representatief en verkoopbaar is. De Lochemse Kunstfactor bepaalt welke werken geëxposeerd worden. De exposant levert dan ook een aantal extra werken in, waarbij niet vaststaat dat alle werken geëxposeerd kunnen worden.

De exposant zal zich in de expositieruimte houden aan de door de Lochemse Kunstfactor opgestelde huisregels.

De exposanten dragen zelf alle risico voor het ingeleverde werk. Exposanten dragen zelf zorg voor verzekering van het werk. Er wordt van uitgegaan dat iedereen een verzekering heeft. Indien een bezoeker iets omstoot of beschadigt valt de schade in principe onder zijn/haar WA-verzekering. De Lochemse Kunstfactor kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade van welke aard dan ook die door haar of derden is toegebracht.

Facturatie van de overeengekomen bijdrage geschiedt vooraf.

De exposant beseft dat de locatie een tijdig karakter kan hebben. Indien het gebruik van de locatie aan de Lochemse Kunstfactor ontzegd wordt, eindigt de overeenkomst met de exposant en ontvangt de exposant geen restitutie van de bijdragen. De aan de exposant behorende werken en eigendommen zal de exposant zo spoedig mogelijk na aanzegging van de beëindiging van het contract, uit de locatie op eigen kosten en met eigen middelen verwijderen en de ruimte achterlaten zoals die is aangetroffen.